Telephone210 99 36 378
search
Αγαπημένα 0
Το καλάθι μου € 0,00
Αρχική

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας και τις online υπηρεσίες μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/ επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας μας και η σύννομη επεξεργασία τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.

Η ακόλουθη πολιτική αφορά στη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας γνωστοποιείτε ή συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και της επίσκεψής σας σε αυτήν. Έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσής σας ως υποκειμένου των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα σας καθώς και με τα σχετικά δικαιώματά σας, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ").


1.2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ


 

Η εταιρεία ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε., στο εξής η Εταιρεία, ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια ότι καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα προσωπικά σας δεδομένα.


1.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με την διαχείριση των δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Λ. Ιωνίας 120, 174 56, Άλιμος, Τηλέφωνο: 210 9936378 e-mail: info@kalogirouhome.gr.


2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και/ή η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας καταγράφεται. Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για την είσοδο στον ιστότοπο με την τερματική συσκευή σας, η ημερομηνία και η ώρα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, και οι σελίδες στις οποίες έχετε ενδέχεται να καταγραφούν.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία βασίζεται νόμιμα στην προώθηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας μας για προστασία του ιστοτόπου μας και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Περαιτέρω δε, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας χορηγείτε με δικής σας πρωτοβουλία στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μίας σύμβασης ή συναλλαγής αλλά και στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης ή της συναλλαγής αυτής καθ’ εαυτής, π.χ. ως μέρος μιας εγγραφής, μιας έρευνας, μιας ηλεκτρονικής αίτησης ή για ηλεκτρονική αγορά (εκτέλεση σύμβασης).

Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, τεχνικά και οργανωτικά, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε προστατεύονται επαρκώς από παραβιάσεις και μη εξουσιοδοτημένη χρήση καθώς επίσης και ότι η επεξεργασία τους είναι σύννομη. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή μεθόδων κρυπτογράφησης, διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης, διαχωρισμό καθηκόντων, εσωτερικό έλεγχο κ.λπ.


2.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER)


Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας ώστε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο εγγραφής για το σκοπό αυτό. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε με την φόρμα εγγραφής για την ολοκλήρωση της αποστολής των ενημερωτικών δελτίων που ζητήσατε.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον μας έχετε γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε ενεμερωτικά δελτία που αφορούν προιοντα ή υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που αφορούσε η συναλλαγή αυτή.

Σε κάθε επικοινωνία μαζί σας που αφορά σκοπούς ενημέρωσης ή προώθησης θα σας παρέχεται η δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο πατώντας στο σύνδεσμο "unsubscribe".

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα λάβετε πλέον ενημερωτικά δελτία από εμάς μετά την κατάργηση της εγγραφής σας.


 

2.2. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας www.kalogirouhome.gr/contact/. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για την απάντηση στο αίτημά σας. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου επικοινωνίας νοείται ως παροχή συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον συγκεκριμένο σκοπό.


2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ


H Εταιρεία διαχειρίζεται και λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του ιστοτόπου www.kalogirouhome.gr. Κατά την διαδικασία παραγγελίας και προς το σκοπό της εκτέλεσής της θα σας ζητηθεί να μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που ζητήσατε. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή την ολοκληρωση και εκτέλεση της συναλλαγής που ζητήσατε.

Επισημαίνεται ότι η επεξεγασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό διότι χωρίς αυτά, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι αποκλειστικά, της παράδοσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τις παρεχόμενες εγγυήσεις, υποστήριξη κ.λπ., αλλά και για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της υποβολής τους στις Δημόσιες Αρχές, για παράδειγμα στις φορολογικές αρχές ή απόδειξη συναλλαγής.

Η διατήρηση και ενδεχομένως διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή υπηρεσία πραγματοποιείται στο βαθμό που βασίζεται στη συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία και στην εκπλήρωση νομικής μας υποχρέωσης.


2.4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο www.kalogirouhome.gr/myaccount/ . Σε αυτή την περίπτωση εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη, δεν θα χρειάζεται να μας στέλνετε τα προσωπικά σας δεδομένα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες / υλικά που προορίζονται μόνο για εγγεγραμμένους πελάτες.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίσατε στη φόρμα εγγραφής υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τη δημιουργία και τη διατήρηση του λογαριασμού πελάτη σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο μέχρι να διαγράψετε το λογαριασμό σας.

Εάν διαγράψετε το λογαριασμό σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε περαιτέρω τα δεδομένα σας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό πελάτη σας, εφόσον αυτός έχει διαγραφεί.


2.5. COOKIES


Για να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο ευχάριστη και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε "cookies" σε διάφορες σελίδες. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή την οποία χρησιμοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή τις εταιρείες συνεργατών μας να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε ξεχωριστά για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε συγκεκριμένα για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή και γενικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λειτουργία Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.

Εάν δεν αποδεχθείτε τη χρήση cookies, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας μπορεί να είναι περιορισμένη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα www.kalogirouhome.gr/cookies/ .


 


 

2.6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταφέρονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε άλλους παραλήπτες δεν πραγματοποιούνται, εκτός εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με το νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας.


2.7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ


Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου μας αποθηκεύονται μόνο μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκαν. Εφόσον πρέπει να τηρούνται, οι περίοδοι διατήρησης βάσει εμπορικού και φορολογικού νόμου, η περίοδος αποθήκευσης για ορισμένα δεδομένα μπορεί να ανέρχεται σε δέκα [10] έτη.

Επιπλέον, οι περίοδοι αποθήκευσης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν λόγω του νόμιμου συμφέροντος μας (π.χ. για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, για να αποφευχθεί η κατάχρηση ή για τη δίωξη εγκληματικής ενέργειας).3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ


Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στο τμήμα 1 για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής:

 • Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και ενός αντιγράφου των επεξεργασμένων δεδομένων.

 • Το δικαίωμα της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

 • Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.

 • Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.

 • Το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων.

 • Το δικαίωμα ανάκλησης μιας δεδομένης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε μια επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την εν προκειμένω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr, www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628) και προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBSITE


 

Τελευταία ενημέρωση: 27/02/2019


1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (η «Εταιρεία») είναι ο δικαιούχος και νόμιμος διαχειριστής του website www.kalogirouhome.gr ("Website”). Η πρόσβαση και χρήση του Website και του περιεχομένου του παρέχεται υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν. Μόνη η πρόσβαση στο Website αποτελεί έμπρακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του παρόντες όρους από καιρού εις καιρόν. Επομένως, θα πρέπει να τους ελέγχετε τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζετε ότι έχετε λάβει γνώση της επικαιροποιημένης έκδοσής τους όπως ισχύει εκάστοτε.


2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η πρόσβαση και χρήση του Website και του περιεχομένου γίνεται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται. Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση και χρήση του Website δεν πρέπει να γίνεται ή να συνιστά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων.


3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ


Είναι σύνηθες να αναρτάται στο Website περιεχόμενο το οποίο να προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων της όπως π.χ. εμπορικά σήματα και λογότυπα, σχέδια, φωτογραφίες και εικόνες, περιεχόμενο αυτό καθ’ εαυτό. Η πρόσβαση στο Website επιτρέπει την θέαση και ανάγνωση του περιεχομένου του για ενημερωτικούς, προωθητικούς ή όποιους άλλους σκοπούς ρητώς προσδιορίζονται στους παρόντες όρους αλλά και στο Website. Η αντιγραφή, παραποίηση, επέμβαση και εν γένει επεξεργασία ή χρήση του περιεχομένου του Website διαφορετικά από την προοριζόμενη χρήση του απαγορεύεται εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες όρους ή σε ειδικούς όρους που τυχόν αναρτώνται κατά περίπτωση στο Website ή εφόσον έχετε εξασφαλίσει την ειδική άδεια της Εταιρείας για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ενδεχομένως να αναρτώνται ή να εμφανίζονται στο Website ειδοποιήσεις σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση του περιεχομένου και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο σε συμμόρφωση με αυτές τις γνωστοποιήσεις.

Με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα σας που μας γνωστοποιείτε μέσω του Website (π.χ. πληροφορίες που μας παρέχετε σε για σκοπούς επικοινωνίας, στοιχεία για λήψη παραγγελίας κλπ.), χορηγείτε στην Εταιρεία μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, επεξεργασίας, τροποποίησης, δημοσίευσης, του περιεχομένου που υποβάλλετε στο Website για οποιονδήποτε σκοπό.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών και των ευκολιών που παρέχει το Website σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει την επέμβαση σε αυτό ή στα επιμέρους στοιχεία που το απαρτίζουν και επιτρέπουν την λειτουργία του. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίλιση ή αντιγραφή τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου ή των λειτουργικών στοιχείων που απαρτίζουν το Website.


4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Η διασφάλιση της συνεχούς και αδιάκοπης διαθεσιμότητας του Website αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Εταιρείας. Παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε και σας γνωστοποιούμε ότι δεδομένου ότι το Διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα σταθερό περιβάλλον και η διαθεσιμότητα του εξαρτάται και μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Εταιρείας και είναι επίσης απρόβλεπτοι και ευμετάβλητοι. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα, πρόσβαση και χρήση του Website και του περιεχομένου του στο βαθμό που αυτή εξαρτάται από την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να αναστείλουμε προσωρινά τη λειτουργία του Website, να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την πρόσβαση σε αυτό με ή χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με το είδος της κατάστασης στην οποία θα κληθεί να ανταποκριθεί όπως π.χ. σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής των συστημάτων που το υποστηρίζουν ή για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Επίσης δεν φέρουμε ευθύνη για ενδεχόμενη αποτυχία ή καθυστέρηση στην πρόσβαση ή παροχή μίας υπηρεσίας ή μίας ευκολίας που διατίθεται μέσω ή με χρήση του Website και η οποία οφείλεται σε περιστατικά πέραν του εύλογου ελέγχου μας συμπεριλαμβανομένων περιστατικών ανωτέρας βίας.


5. ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ


Με το παρόν, σας παραχωρούμε άδεια πρόσβασης και χρήσης του Website και του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν, υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Να μην χρησιμοποιείτε ή διαθέτετε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αναρτώνται στο Website σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν έχετε την ρητή συγκατάθεσή μας ή η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί τον προοριζόμενο σκοπό του Website.

 • Να μην τροποποιείτε, μεταβάλετε και εν γένει επεμβαίνετε σε οποιοδήποτε τμήμα του Website, εικαστικό, ουσιαστικό ή/ και λειτουργικό.

 • Να μην επιχειρείτε οποιαδήποτε απενεργοποίηση ή επέμβαση σε οποιεσδήποτε λειτουργίες ή χαρακτηριστικά που σχετίζονται ή/ και εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία, πρόσβαση και χρήση του Website.

 • Να μην χρησιμοποιείτε το Website με οποιονδήποτε τρόπο που να ενδέχεται να επηρεάσει την διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και εν γένει την χρήση του Website σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση.

 • Να μην χρησιμοποιείτε το Website για οποιονδήποτε σκοπό που μπορεί να θεωρηθεί παράνομος, δυσφημιστικός, ενοχλητικός, καταχρηστικός, δόλιος ή άσεμνος ή για οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο σκοπό.

 


6. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη για την αντιμετώπιση της εκάστοτε παραβίασης και των συνεπειών της όπως ενδεικτικά:
 

 1. Να σας απευθύνουμε μια σύσταση ή προειδοποίηση,

 2. Να προβούμε σε κάθε εξώδικη ή δικαστική αξίωση αποκατάστασης ζημίας ή εξόδων που προέκυψαν συνεπεία της παραβίασης.

 3. Σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μέσω εγγραφής σας στο Website ως εγγεγραμμένος, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αναστολή ή ανάκληση, προσωρινή ή μόνιμη του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης στο Website

 4. Να ενημερώσουμε κάθε αρμόδια αρχή γνωστοποιώντας κάθε πληροφορία που απαιτείται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, αν κάτι τέτοιο κριθεί ότι είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο.


7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


Η πρόσβαση και η χρήση του Website μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το Website παρέχεται με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση όμως, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την προστασία των χρηστών του Website από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή περιεχόμενο, ωστόσο η Εταιρεία δεν εγγυάται σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι το Website είναι πλήρως απαλλαγμένο από κακόβουλο λογισμικό ή ιούς ή άλλου είδους στοιχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό και στο περιεχόμενο των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε δεδομένο ότι εφαρμόζετε στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Website κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες, προστασίας, ελέγχου και αποκατάστασης από παραβιάσεις, κακόβουλο λογισμικό, ιούς και άλλα στοιχεία ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις για την ακρίβεια και την ασφάλεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων.

Το περιεχόμενο του Website είναι ενημερωτικό. Η αξιοποίηση και χρήση του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σκοπό που προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους (απώλειες, δαπάνες, υποχρεώσεις, διαφυγόντα κέρδη ή έξοδα) που τυχόν συνδέονται ή προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο του Website.


8. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ WEBSITES


Σε κάθε περίπτωση που το Website περιέχει σύνδεσμο προς ένα άλλο Website που παρέχεται από τρίτους, η πρόσβαση και χρήση του γίνεται αποκλειστικά με βάση τους όρους πρόσβασης και χρήσης που ορίζει ο διαχειριστής του website αυτού χωρίς οποιαδήποτε δική μας αρμοδιότητα, εγγύηση ή ευθύνη.

Δεν έχουμε οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου ή επέμβασης στο περιεχόμενο αυτών των websites και ουδεμία εγγύηση ή διαβεβαίωση παρέχουμε ως προς το περιεχόμενό τους, την διαθεσιμότητα, την λειτουργικότητα ή την ασφάλεια ως προς την πρόσβαση και χρήση τους και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

 

9. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόζουμε και να σας γνωστοποιούμε ειδικότερους όρους πρόσβασης και χρήσης του Website αναφορικά με ειδικές κατηγορίες δεδομένων ή υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται μέσω του Website. Θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε, και εφόσον είναι προαπαιτούμενο, να αποδεχθείτε τους ειδικούς όρους αυτούς πριν από την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ή να τους απορρίψετε αποκλείοντας την πρόσβασή και χρήση του αντίστοιχου περιεχομένου.

Σε κάθε περίπτωση που η πρόσβαση ή χρήση του Website απαιτεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας δηλώνουμε ότι η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") και τους πρόσθετους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Website από την Πολιτική Απορρήτου Website της Εταιρείας μας. Περαιτέρω, μπορείτε να ενημερωθείτε γενικά για τις πολιτικές προστσίας δεδομένων που εφαρμόζει η Εταιρεία από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.


10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ


Οι παρόντες όροι και οι σχέσεις που αυτοί ρυθμίζουν διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με τους παρόντες όρους εν γένει και ειδικότερα με την εφαρμογή, την ερμηνεία, την παραβίαση και την εγκυρότητά τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Λ. Ιωνίας 120, 174 56, Άλιμος, Τηλέφωνο: 210 9936378 e-mail: info@kalogirouhome.gr.

 

 

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος Kalogirouhome(www.kalogirouhome.gr)

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Kalogirouhome Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ.


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών-πελατών της περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Η Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από τεχνικά προβλήματα που, τυχόν, παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση και κατά τη διάρκεια αυτής στο διαδίκτυο και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής , ή με την έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του διαδικτύου. Επίσης η Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τυχόν διαφορές στην ένταση των χρωμάτων αυτών σε σχέση με την πραγματικότητα.

Λανθασμένη , εκ παραδρομής , τιμής
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν.

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο xρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της εταιρείας Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. ή αδελφών εταιριών ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από μη εξουσιοδοτημένα από τον χρήστη άτομα.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.kalogirouhome.gr αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα της για αποστολή, δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, ενοχλητικό, άσεμνο, απόρρητο, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις , παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλα προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υπολογιστή, ηθελημένα ή αθέλητα.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. γνωρίζει τη σοβαρότητα που έχει το θέμα της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων του πελάτη καθώς και των ηλεκτρονικών του συναλλαγών και παίρνει τα ασφαλέστερα , δυνατά, μέτρα.
Ολα τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη και οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τις συναλλαγές του, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Εξασφάλιση απορρήτου-κρυπτογράφηση
Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό το οποίο αποτελεί ένα πρωτόκολλο (SSL 128-bit) το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας & του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.
Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου).
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την προώθηση από απόσταση των προιόντων της Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ., για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών της, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την τυχόν εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. για τους ανωτέρω σκοπούς . Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας της www.kalogirouhome.gr προστατεύεται δε από το ελληνικό και διεθνές , ευρωπαικό, δίκαιο.
Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύεται κάθε χρήση και για οποιοδήποτε σκοπό όπως αντιγραφή, downloading, παραποίηση, αναπαραγωγή, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της ιστοσελίδας κλπ.
Τα διακριτικά της  Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ.ή/και του ηλεκτρονικού της καταστήματος όπως εικόνες, λογότυπα ,χρωματισμοί , ονόματα, λέξεις καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. ή/και του www.kalogirouhome.gr .

7. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Η Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.
Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.
Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

8.ΥΠΑΝΑΧΩΡΙΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Μπορείτε να προβείτε σε επιστροφή προϊόντων εντός14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό πώλησης του προιόντος με την ίδια ταχυμεταφορική εταιρεία που σας τα παρέδωσε αν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι:
α) Το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε.
β) Το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα το οποίο διαπιστώσατε όταν ανοίξατε την συσκευασία του. Σε αυτή την περίπτωση θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε άμεσα για το άνωθεν πρόβλημα.
Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρεία μας.
Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη για το προϊόν που παραλάβατε μπορείτε να το επιστρέψετε, εντός 14 ημερών φροντίζοντας τα προϊόντα να είναι άθικτα ,δηλαδή να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.
Σε όλες τις άνωθεν περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων αυτονόητο είναι ότι αυτά θα αποστέλλονται από εσάς πάντα μαζί με τα παραστατικά της εταιρίας μας που τα συνοδεύουν και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ότι έχουμε λάβει τα προϊόντα επιστροφής και ότι θα προβούμε στην έκδοση παραστατικού δελτίου επιστροφής και τραπεζικής επιταγής για επιστροφή των χρημάτων σας.
Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων θα σας επιβαρύνουν μόνο στην περίπτωση που αλλάξατε γνώμη για το προϊόν που παραλάβατε.
Προϊόντα μη τυποποιημένα όπως κουρτίνες, κουβερλί, παπλώματα, μοκέτες, στρώματα, ειδικών διαστάσεων δεν δύναται να επιστραφούν για ευνόητους λόγους,όπως και μαξιλάρια ύπνου για λόγους υγιεινής.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση». Εάν τυχόν έχετε περάσει στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, αλλά αλλάξατε γνώμη, παρακαλούμε επικοινωνήστε εντός 2 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο τηλ: 210 9936378 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.

10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

-Πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα:
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ. δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, ή χρεωστικές Visa Electron και Maestro. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit) και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verified by Visa ή SecureCode by Master Card τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας καθώς και τα τρία τελευταία νούμερα που βρίσκονται όπισθεν αυτής. Ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας, σε κάποιες κάρτες τραπεζών, θα σας ζητηθεί και ο τηλεκωδικός (Ε-code) που σας αποστέλλεται μαζί με την πιστωτική σας κάρτα. Αν τυχόν δεν τον θυμάστε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την τράπεζα σας για να σας τον υπενθυμίσει. Και πάλι σε περιπτωση που δεν θελήσετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να κάνετε την αγορά σας με την μέθοδο της αντικαταβολής.Υπάρχει επίσης η δυνατότητα άτοκων δόσεων τις οποίες επιλέγετε μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και αφού επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα και πριν μεταφερθείτε στο περιβάλλον της τράπεζας.Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από το ποσό της αγοράς.Για ποσά από 0 - 50,00€ είναι 3 άτοκες δόσεις.Για ποσά από 50,01€ - 150,00€ είναι 6 άτοκες δόσεις.Για ποσά από 150,01€ - 300,00€ είναι 8 άτοκες δόσεις, και για ποσά από 300,01€ και πάνω είναι 12 άτοκες δόσεις  
Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα και να παραλάβετε την παραγγελία από το κατάστημα μας θα πρέπει για δική σας ασφάλεια να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα που κάνατε την παραγγελία σας και την ταυτότητά σας .
Σε περίπτωση που αδυνατείτε να παραλάβετε προσωπικά την παραγγελία σας, το τρίτο πρόσωπο που θα παραλάβει την παραγγελία σας αντί για εσάς, οφείλει να αναγράψει το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς του, επιδεικνύοντας παράλληλα κάποιο στοιχείο ταυτοπροσωπείας του χρήστη.
Εν πάσει περιπτώσει η Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ δεν φέρει καμμία απολύτως ευθύνη δεδομένου ότι ο παραλαμβάνων το/α προιόν/τα το/α παραλαμβάνει κατόπιν ρητής εντολής του παραγγέλοντος χρήστη και για λογαριασμό του και μόνο. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας κατά την παράδοση δε, θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητα του ή ένα τρίτο πρόσωπο που θα υπογράψει ολογράφως και θα αναγράψει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

-Πληρωμή με αντικαταβολή στο χώρο σας :
Εξοφλείστε την παραγγελία σας με την παράδοσή της, στο χώρο σας.Ειδικά για την Κύπρο δεν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή παρά μόνο με πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς τραπέζης.
Μπορείτε αν το επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελίας σας από το φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 120 Άλιμος Τ.Κ 17456.Οι ώρες λειτουργείας του καταστήματος είναι:Δευ-Τετ-Σαβ 08:30-15:00  Τρ-Πεμ-Παρ 08:30-14:00 & 17:00-20:30

-Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των τραπεζών που συνεργαζόμαστε ή με πληρωμή μέσω e-banking ή με απ΄ευθείας κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα των κάτωθι τραπεζών:
ALPHA BANK: 192.00.2320004109 (IBAN  GR9201401920192002320004109)
EUROBANK-ERGASIAS: 0026.0055.66.0200077604 (IBAN GR7902600550000660200077604)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 089/44012981 (GR6401100890000008944012981)  BIC ETHNGRAA
και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 210-9961129. Μετά την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.


11. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ /ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ.
Ολοκλήρωση παραγγελίας:
Με το που καταχωρείτε την παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα : «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ». Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέριες της παραγγελίας σας, οι οποίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από την Kalogirouhome – Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ
Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση της παραγγελίας σας.
Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:
Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 17.00 μμ (για Αθήνα, Πάτρα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο και Λάρισα). Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας.
Παραλαβή προϊόντων:
H παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 2-10 εργασίμων ημερών από τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier.
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς

Δώρο Γάμου

Επιλέξτε ένα από τα προϊόντα μας και κάντε το δώρο σε γάμο ή κάποια κοινωνική υποχρέωσή σας. Η αποστολή στο αγαπημένο σας πρόσωπο/α μπορεί να γίνει από εμάς μέσω της συνεργάτιδας εταιρείας αποστολής. Ειδοποιήστε μας με e-mail για το που θα παραδοθεί το πρoϊόν, αλλά και που θα σας αποσταλεί το παραστατικό παραλαβής αλλά και η απόδειξη αγοράς.Έξοδα Αποστολής Για Ελλάδα/ Δωρεάν παράδοση:
α) Παραγγελίες άνω των 59  - ΔΩΡΕΑN ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
Από 59€ και άνω δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα, για όλα τα προϊόντα της εταιρείας, ανεξαρτήτου βάρους και όγκου και για όλους τους τρόπους πληρωμής.Δεν ισχύει για παραγγελίες με παράδοση στην Κύπρο.

β) Παραγγελίες κάτω των 59€
Χρέωση 5€ για όλη την Ελλάδα (πόλεις και νησιά), για όλα τα προϊόντα της εταιρείας, ανεξαρτήτου βάρους και όγκου και για όλους τους τρόπους πληρωμής.Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν έχει επιπλέον επιβάρυνση. 

γ) Αποστολές παραγγελιών με μεγάλο όγκο που περιλαμβάνει χαλιά-στρώματα ή μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων θα γίνονται μέσω πρακτορείου της προτίμησής σας χωρίς χρέωση μεταφορικών εξόδων. Η εξόφληση σε αυτές της περιπτώσεις θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω πιστωτικής κάρτας. 

δ) Τα μεταφορικά για παραγγελίες με παράδοση στην Κύπρο είναι τα εξής:

Για παραγγελίες βάρους έως 5 κιλά η χρέωση ανέρχεται σε 8€

Για παραγγελίες βάρους από 5 έως και 10 κιλά η χρέωση ανέρχεται σε 15€ 

Για παραγγελίες βάρους από 10 έως 15 κιλά η χρέωση ανέρχεται σε 22€

Για παραγγελίες βάρους από 15 έως 20 κιλά η χρέωση ανέρχεται σε 30€

Για κάθε επιπλέον κιλό,άνω των 20 κιλών η χρέωση ανέρχεται σε 1,50€

Για την αποφυγή επιπλέον χρέωσης μεταφορικών η παραγγελία εκτελείται όταν όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν είναι διαθέσιμα. Αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε παράδοση των διαθέσιμων μόνο προϊόντων της παραγγελίας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 210-9936378.

13. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να ενημερώνουμε τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό σε περίπτωση καθυστέρησης. Ωστόσο, κάποιες φορές τυχαίνουν καθυστερήσεις που μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχό μας. Οπως όταν:
α) Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στη μεταφορά της, με αποτέλεσμα να μην την έχουμε στις αποθήκες μας όπως υπολογίζουμε. Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.
β) Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Ο προμηθευτής μας μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις , τελείως , απροειδοποίητα να ανακοινώσει ότι το καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
γ) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες .
δ) Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του, επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει στο προφίλ σας είναι λάθος ενημερωμένα και είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω e-mail επικοινωνία μαζί σας.

14.
     Αποδυνάμωση δικαιώματος
Σε καμμιά περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της η Kalogirouhome Γ.Καλογήρου & Σια ΟΕ να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά της αυτά αποδυναμώνονται.
Οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνο εγγράφως.

Ακυρότητα μέρους
Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων .

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία
Οι όροι αυτοί καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που απορρέει από αυτούς αρμόδια δικαστήρια προς επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.
 

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΙΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Μπορείτε να προβείτε σε επιστροφή προϊόντων εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό πώλησης του προιόντος με την ίδια ταχυμεταφορική εταιρεία που σας τα παρέδωσε αν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι:
α) Το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε.
β) Το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα το οποίο διαπιστώσατε όταν ανοίξατε την συσκευασία του. Σε αυτή την περίπτωση θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε άμεσα για το άνωθεν πρόβλημα.
Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρεία μας.
Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη για το προϊόν που παραλάβατε μπορείτε να το επιστρέψετε, φροντίζοντας τα προϊόντα να είναι άθικτα ,δηλαδή να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.
Σε όλες τις άνωθεν περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων αυτονόητο είναι ότι αυτά θα αποστέλλονται από εσάς πάντα μαζί με τα παραστατικά της εταιρίας μας που τα συνοδεύουν και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ότι έχουμε λάβει τα προϊόντα επιστροφής και ότι θα προβούμε στην έκδοση παραστατικού δελτίου επιστροφής και τραπεζικής επιταγής για επιστροφή των χρημάτων σας.
Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων θα σας επιβαρύνουν μόνο στην περίπτωση που αλλάξατε γνώμη για το προϊόν που παραλάβατε.
Προϊόντα μη τυποποιημένα όπως κουρτίνες, κουβερλί, παπλώματα, μοκέτες, στρώματα, ειδικών διαστάσεων δεν δύναται να επιστραφούν για ευνόητους λόγους,όπως και μαξιλάρια ύπνου για λόγους υγιεινής.

NewsLetterΕγγραφή στο newsletter
Copyright © 2020 KalogirouHome | Κατασκευή e-shop: Powersite

Visa Mastercard AMEX Discover